Efter min utbildning på Escola Massana i Barcelona och Capellagården på Öland har jag arbetat mycket med brukskeramik i lergods, stengods och porslin - mest genom drejning och gjutning. Glasyrprover, engober, grafiska mönster, egentillverkade gipsformar - allt bildar en väsentlig del i min keramiska produktion.

Så också porslinsfigurirerna, eller skulpturerna - glimtar från det förflutna, från idag eller från annanstans... lite guld här, ett stänk svärta där - som livet...

 

Bild på Leena

U t b i l d n i n g

Escola Massana, Barcelona - avd. keramik
Capellagården, Öland - keramiklinje

M e d l e m  i

• KRO/KIF  (Konstnärernas Riks-organisation/Förening för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare)

• KHVC (Konsthantverkscentrum)

• Södertälje Konstnärskrets/Galleri Kretsen

• Hantverksgruppen Sörmland

A r t i k l a r/b i l d e r

Allt om Mat         Vinspecial 2008 (pdf)
Mat & Vänner      3/2009 (pdf)

 

Representerad i boken "247 Svenska Konsthantverkare", Arvinius Förlag 2008